มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

หมวด: ข่าวสารกิจการนักศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2559
เขียนโดย พงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา ผู้ชม: 395

นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) 
           วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา น่าน นำโดย
นายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึ
กษา นำนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ในชื่อโครงการ "ละอ่อนน่านร่วมใจ ต้านภัย การค้ามนุษย์" (กิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในกิจกรรมมีการแสดงละครเวทีสะท้อนเรื่องราวการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ โดยนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ตลอดถึงการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย ร้อยตำรวจเอกมณเฑียร อยู่ทิม รองอัยการจังหวัดน่าน (คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 ต่อ 7118 โทรสาร.(054) 771398